lördag 8 mars 2008

Generationsväxling


4 kommentarer:

Anonym sa...

hmm zöiz gaari om i fåår föfall...

Anonym sa...

noo finns hä ti såm kan ååtäranvänd hädi träävärtsi åm int i ä allt fö ruti. Ä int i naan tii i kortsäbyji såm bruka laga konstvärtsä ååv gambel ledovärtsi? Sixten eldä va va i såm a heitt?

Anonym sa...

joo män om int di will dzee borttinaa...?

Anonym sa...

va sko di dsära mää i tå? Hä ä jo så modärnt mä ti ååtäranvänd nufötiidn, så hä ä jo heilt enkelt råskot åm i bara fåår föfall.