lördag 27 september 2008

Ren (Rangifter tarandus) Hjälp! Är detta en vildren skogsren eller vad?Renen stod på en åker mellan Ullava och Toholampi 27.09.2008 och for över vägen utan att titta varken till höger eller vänster.


söndag 21 september 2008

Gråhäger (Ardea cinerea)


Häger har iakttagits i Terjärv på flera ställen. Denna bild
är från Vibergs vägskäl 21.09.2008

lördag 20 september 2008

Sparvhök på gården. (Accipiter nisus)


Fotografering för den late. Satt med kameran i vardags-
rummet och plötsligt anföll höken en sparv, men jag såg inte
om det blev något byte denna gång.

tisdag 9 september 2008