lördag 20 september 2008

Sparvhök på gården. (Accipiter nisus)


Fotografering för den late. Satt med kameran i vardags-
rummet och plötsligt anföll höken en sparv, men jag såg inte
om det blev något byte denna gång.

Inga kommentarer: