lördag 28 februari 2009

Sångsvan i Heimsjön 28.02.2009


5 kommentarer:

rongli sa...

hej hä va ju biti...eldä zka ho ha wiri jär hela winttern?

Rooobert sa...

Har tycks ha bara en fot? For gäddan med den andra månne?

Hannu sa...

Som tu sääkärt veit så ha två svano övävintra tä vi mini-meid, hiso ha kanstzi viri på ein morislenk utmää bettzi via urmakarns.

Rooobert sa...

Nå int määra du vel på alvar et urmakarn sku ha firi mä eitta beini?

Hannu sa...

Int veit ma naa va ha böövä fö stakona i mooraklokkona siin !